Bli medlem

 Att bli medlem i Franska Alliansen i Ångermanland

 

  • Hur blir man medlem ?

Genom att till den lokala föreningen betala en årsavgift som ger rätt att delta i alla aktiviteter, i de flesta fall utan extra kostnad.

Betala medlemsavgift till:

PG 618 83 60-9

150:- /person

Betalas före årsmötet.

Medlemskap och årsavgifter, kontakta kassören : hakan.forslin@comhem.se